Foto: Shutterstock.com

Få penger igjen på digitale innkjøp i skolen

Fra høsten 2019 åpnes det opp for at kommuner og fylkeskommuner kan søke om refusjon på sine innkjøp av digitale læremidler. Alle kjøp som gjøres gjennom BS Undervisning er selvsagt også underlagt denne tilskuddsordningen.

Flere har fått med seg at et av tiltakene innenfor Den teknologiske skolesekken er tilskuddsordningen til innkjøp av digitale læremidler. Denne ordningen innebærer at kommuner og fylkeskommuner gis mulighet til å søke om refusjon på deler av beløpet som er brukt til å kjøpe inn digitale læremidler. Ordningen skal gå over fire skoleår, og første periode er skoleåret 2019/2020.

Innkjøp gjennom BS Undervisning

Flertallet av norske skoler har i dag en rammeavtale med BS Undervisning, og handler sine læremidler gjennom oss. Innkjøpene av digitale læremidler som gjøres gjennom BS Undervisning vil selvsagt være godkjent for refusjon, så sant produktet er godkjent for innkjøpsstøtte. Dette betyr at våre kunder dermed har mulighet til å søke om støtte på vanlig måte.

Godkjente læremidler for innkjøpsstøtte

Mange, men ikke alle, de digitale læremidlene er inkludert i ordningen. Produktene må møte utvalgte kriterier for at de skal utløse innkjøpsstøtte, og gi kundene mulighet til å søke om refusjon. Et slikt krav kan eksempelvis være at læremiddelet er utviklet etter gjeldende lovverk for universell utforming. Eller at skolene kan benytte Feide for innlogging. En liste over hvilke produkter som er godkjent for ordningen ligger til enhver tid oppdatert på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Søknad om tilskudd og beløp

Det er kommunen eller fylkeskommunen som søker om tilskudd på vegne av sine skoler, og beregningen av støtten bygger på elevantall. Tilskuddet skal i utgangspunktet dekke 30 prosent av utgiftene som er brukt på innkjøp av digitale læremidler. Og så skal skoleeier bidra med en egenandel på det resterende beløpet. Søknadsskjema  finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider, og vil være tilgjengelig frem til 1. juli 2019.

Dersom du er usikker på hva din skole har kjøpt inn av digitale læremidler, bidrar kundesenteret vårt gjerne med en detaljert oversikt på innkjøp som er gjort gjennom oss. Ta gjerne kontakt med oss.

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Les også

Ny e-lydbokmodell er i gang

Utlånsappen BookBites, som brukes av en rekke bibliotek til å låne ut digitale bøker, har gjort alle nødvendige tilpasninger for å innføre ny modell for e-lydbøker. Bøkene kan bibliotekene bestille av Biblioteksentralen.

Podkast fra barnebokdagen i Bibliotekenes Hus

Den 25. september arrangerte vi barnebokdag for 150 barne- og skolebibliotekarer. Nå kan du høre smakebiter fra noen av forlagene som presenterte bøker den dagen og få tilgang til barnebokhøsten via øret.