For lånerne er det selvsagt viktig at bøkene kommer raskt ut i hyllene. Foto: Helge Ek / BS Eurobib
For lånerne er det selvsagt viktig at bøkene kommer raskt ut i hyllene. Foto: Helge Ek / BS Eurobib

– For oss handler dette om god service

Spørsmål fra kundene våre er gull verdt for å tenke nytt rundt gamle rutiner. Det er Hylleklare bøker ett eksempel på. Prosjektet skal bidra til at bøkene kommer raskere ut til lånerne i biblioteket, og startet som en idé i Vestfold.

– Med kommunesammenslåing har det blitt enda viktigere for oss å gå gjennom alle rutiner rundt innkjøp og istandgjøring av nye bøker, sier Tone Eli Moseid. Hun er biblioteksjef i Tønsberg og Færder (tidligere Nøtterøy). Tjøme og Nøtterøy ble fra 1.1. 2018 slått sammen i den nye kommunen Færder. De ansatte, fordelt på flere bibliotek, skal gjøre den administrative delen av jobben med samlingen så ens og rasjonelt som mulig.

Kort om Hylleklare bøker

  • Hylleklare bøker har som mål å redusere bibliotekets manuelle arbeid med å klargjøre bøkene, slik at bøkene kan settes umiddelbart ut i hyllene når biblioteket mottar dem – med minst mulig jobb fra bibliotekets side.
  • Tjenesten er under utvikling og ikke lansert bredt ut til alle bibliotek.
  • Ta gjerne kontakt med kundesenteret i Biblioteksentralen hvis du ønsker mer informasjon om Hylleklare bøker.
Bilde: Tone Moseid om Hylleklare bøker.
Kommunesammenslåinger gjør det nødvendig å se på arbeidsprosesser på nytt, sier Tone Moseid, som er biblioteksjef i Tønsberg og den nye kommunen Færder. Foto: Tønsberg og Færder bibliotek

Ikke bare for å spare penger

– Det er en målsetting å effektivisere arbeidsrutinene våre knyttet til alt som har med mottak av bøker å gjøre, slik at vi får frigjort tid til andre oppgaver, for eksempel planlegging og gjennomføring av formidling og publikumsrettet arbeid, forteller Moseid. Selv om effektivisering er en forutsetning, understreker hun at det viktigste for dem er fornøyde brukere og høy kvalitet på bibliotektilbudet:

– En del av lånerne våre er opptatt av den nyeste litteraturen. Jo fortere vi får bøkene ut i hyllene, jo fortere får leserne tilgang til dem. Det handler om å kunne gi god service, rett og slett.

Det var med dette behovet i bakhodet at biblioteksjefen i Vestfold-byen kontaktet Biblioteksentralen: Bøkene kunne allerede komme ferdigplastet, med oppstillingssignatur og katalogposter. Var det mulig å få til enda mer?

Færre ledd før boka er hos leseren

I Biblioteksentralen var det Fredrik Lødding som fikk oppgaven. Han så et stort potensial:

– Det er ressurskrevende å prosessere nye medier i bibliotekene, og en ny bok kan være innom svært mange hender før den finner veien ut til brukeren. Og de samme tidkrevende oppgavene gjøres på bibliotek i hele landet. Da er det hensiktsmessig at Biblioteksentralen sentraliserer enkle oppgaver som uansett utføres på alle medier, sier Lødding, og legger til:

– Dette er også en naturlig videreføring av kundeløftet vårt om å utvikle løsninger som forenkler bibliotekenes interne arbeidsoppgaver.

Det er en fordel for bibliotekansatte at manuelle og tidkrevende rutineoppgaver blir sentralisert, mener Fredrik Lødding, prosjektleder i Biblioteksentralen.

Innspill fra bibliotekene er de mest nyttige

For Lødding var det opplagt å se på arbeidsoppgaver knyttet til RFID-brikkene, en teknologi som stadig flere bibliotek benytter. Han startet med å samle erfaringer fra prosjekt som var gjort i andre land, som Sverige, Nederland, Danmark og England. Vel så lærerikt var det å hente inn flere innspill fra norske bibliotek, som Deichman i Oslo og Ski bibliotek i Akershus i tillegg til Tønsberg og Færder. Hva håpet de på at Biblioteksentralen kunne få til?

– Vi fant ut at vi måtte tenke utover rammene av klargjøring av den fysiske boka. Det vi nå prøver å å få til, er å levere medier med ferdig pregede RFID-brikker og strekkodeetiketter, som har informasjon som samsvarer med den informasjonen som ligger lagret i biblioteksystemet, sier Lødding, før han avslutningsvis kommer med følgende oppløftende melding:

– Får vi til det vi håper på, skal bibliotekene i praksis kunne gi boka rett til lånerne etter at den er registrert som mottatt.

Hylleklare bøker skal i første omgang testes ut på utvalgte bibliotek. Først ut er Ski bibliotek som har Mikromarc. Deretter skal Hylleklare bøker tilpasses biblioteksystemene Bibliofil, Quria og Koha.

Artikkelen er tidligere publisert i Biblioteksentralens årsmelding

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Les også

Libry Assist: Et unikt verktøy utviklet til Deichman

Alle bøkene i Oslos nye hovedbibliotek er satt opp på hyllene med hjelp fra det nyutviklede mobile og digitale verktøyet Libry Assist. Prosjektet og utviklingssamarbeidet med Deichman representerer en ny måte å jobbe med produktutvikling for Biblioteksentralen.

martin-kristoffer-bråthen-og-elise-conradi

Ut av filterboblene

Bibliotekenes digitale tjenester for opplevelser og kunnskapsformidling bør bygge på andre verdier enn de som styrer Amazon eller Netflix. Koronakrisen har gjort det tydeligere at bibliotekene må finne sin rolle i det digitale landskapet, mener Martin Kristoffer Bråthen og Elise Conradi.