Foto: iStock

Oppdatert: Informasjon angående virussituasjonen

På grunn av den pågående virussituasjonen i Norge, jobber vi i BS Undervisning nå på en litt annen måte. Gjennom hjemmekontor tar vi del i den nasjonale dugnaden. Utover dette jobber vi stort sett som normalt. Fortløpende oppdatering følger nedenfor.

Oppdatering 23.04.2020

Skoler og barnehager er i ferd med å åpne opp igjen, noe som betyr at flere av dere vil være tilgjengelige for å ta imot leveringer fra oss. Vi ønsker derfor å normalisere våre leveringsrutiner så langt det er mulig, og alle bestillinger vil dermed leveres tilnærmet som normalt.

For å sikre korrekt utlevering i ukene som har vært, har vi tatt fortløpende kontakt med alle bestillere i forkant av levering. Fra og med mandag 27. april vil alle bestillinger bli levert som normalt, uten at vi tar kontakt i forkant.

Alle bestillinger vi har mottatt i løpet av de siste ukene, men som ikke har blitt levert grunnet stengte skoler og barnehager, vil nå bli forsøkt utlevert til oppgitt leveringsadresse.

Dersom du har sendt oss en bestilling, men fortsatt ikke kan motta dette, kontakt vår kundeservice. Vår kundeservice er åpen som normalt, og alle ansatte er tilgjengelige som før. Ta kontakt via kontaktskjema eller på telefon 23 24 20 50. 

Merk at det må påregnes noe ekstra leveringstid for alle bestillinger i denne perioden.

Vi håper alle våre kunder og samarbeidspartnere har det så godt som de kan. Ta vare på hverandre, og vask hendene! 💛

Oppdatering 30.03.2020: Vi i BS Undervisning ønsker å bidra til at drift skal gå så normalt som mulig, både hos oss og hos våre samarbeidspartnere. Derfor er vår kundeservice nå i gang med å kontakte alle som har sendt oss en bestilling, for å undersøke om levering lar seg gjøre. Vi ønsker også å oppfordre alle våre kunder til å bestille varer som normalt, og deretter følge opp med en beskjed til oss dersom dere kan ta imot levering. Jo flere som kan få sine ordre levert nå, jo mer jobb vil det være til lagerarbeidere og sjåfører. Dessuten bidrar dette også til mindre forsinkelser når ting er tilbake som normalt, og alt som er satt på vent skal ut. Alle transportører tar selvsagt anbefalte forholdsregler, som f.eks. å unngå signering og lignende ved levering.

Oppdatering 12.03.2020: Noen endringer vil en slik situasjon likevel medføre. Som følge av at alle skoler og barnehager nå stenges, endrer vi våre leveringsrutiner. Vi tar imot alle bestillinger som vanlig, og digitale læremidler leveres som normalt, men levering av trykte læremidler må tilpasses ut fra skolenes tilgjengelighet. Vi oppfordrer alle våre kunder til å bestille varer som normalt, og deretter følge opp med en beskjed til oss dersom dere kan ta imot levering. Får vi ingen melding om at skolen kan ta imot varene, vil det som bestilles nå leveres så fort drift er tilbake som normalt. Punktene nedenfor vil gjelde frem til ny informasjon gis:

Bestilling: Dere bestiller fortsatt læremidler hos oss som normalt, både trykte og digitale. 
Levering av digitale læremidler: Digitale læremidler leveres som normalt, slik at dere raskest mulig får tilgang. Dette er selvsagt spesielt viktig nå ettersom mer av læringen må foregå hjemme.
Levering av trykte læremidler: Vi har i samråd med våre transportører delvis stoppet levering av bøker til barnehager, skoler og andre enheter for at det ikke skal komme leveranser til steder som ikke kan ta imot. Vi kan likevel levere etter avtale. Se neste punkt. 
Hastesaker:
Forlagenes distribusjonssentraler er fortsatt i drift, og det betyr at vi har mulighet til å håndtere ordre som ønskes levert. Dersom du har behov for å motta bestilte varer nå, kan du ta kontakt med vår kundeservice, så vil de hjelpe deg.


Til informasjon avlyser vi nå også alle planlagte arrangementer, møter og reiser. Alle som er berørt av dette skal være kontaktet.

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Les også

God jul!

Kjære alle i bibliotek og skole, takk for ekstraordinær innsats i 2020!