e-lydbøker
© Shutterstock.com/Alexkich

Ny e-lydbokmodell er i gang

Utlånsappen BookBites, som brukes av en rekke bibliotek til å låne ut digitale bøker, har gjort alle nødvendige tilpasninger for å innføre ny modell for e-lydbøker. Bøkene kan bibliotekene bestille av Biblioteksentralen.

På forsommeren lanserte Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen en ny modell for innkjøp og utlån av e-lydbøker. Storforlaget Cappelen Damm åpner opp for at bibliotekene kan låne ut deres bøker etter den nye modellen. Flere andre forlag, som Kagge, Vigmostad & Bjørke og Samlaget, hadde allerede startet salget av sine e-lydbøker.

Den nye modellen kan oppsummeres slik:

• Bibliotekene kjøper pakkelisenser à 6 utlån (mot 10 på e-bøker) tilsvarende utsalgsprisen av én lisens. 10-prosentregelen som gjelder for e-bøker, er ikke dekket inn av modellen for e-lydbøker. Det betyr at det regnes som lån fra første leste side.

• Nasjonalbiblioteket anbefaler at prisen på digitale lydbøker til bibliotekene er den samme som utsalgsprisen på digitale lydbøker i markedet.

• Lånetid er satt til 14 dager, det betyr slik Nasjonalbiblioteket ser det at boka skal være blokkert i 14 dager etter at den er utlånt.

• E-lydbøkene går ikke over til klikk etter to år, i motsetning til e-bøkene.

Det er fortsatt slik at forlagene selv bestemmer hvilken lisens de ønsker å tilby. Allerede kjøpte e-lydlisenser blir ikke endret. Flere, særlig de mindre forlagene, tilbyr fortsatt e-lydbøkene som klikk.

Se også Nasjonalbibliotekets sider: Løsning for e-lydbøker i bibliotek

BookBites er klar for lydbøkene ‒ og har vært det lenge!

For alle bibliotek som bruker BookBites til å formidle og låne ut e-medier: appen har gjort de nødvendige tilpasninger for å innføre ny modell for e-lydbøker. Lydbokleseren har vært i bruk siden BookBites Bibliotek ble lansert i 2018 og utvikles kontinuerlig. Du finner god funksjonalitet og kan for eksempel stille inn på soveknapp (sleep timer) og hastighetsknapp. BookBites husker også hvor langt du har kommet i lydboka mellom hver lesing (lytting).

Rabatter på digitale bøker

Bibliotek eller fylkesbibliotek som ønsker å bestille e-bøker og e-lydbøker, kan gjøre det via Biblioteksentralen og administrasjonsløsningen BS e-bok. Ta kontakt med kundesenteret for brukerkonto og mulighet for rabatter.

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Les også

Podkast fra barnebokdagen i Bibliotekenes Hus

Den 25. september arrangerte vi barnebokdag for 150 barne- og skolebibliotekarer. Nå kan du høre smakebiter fra noen av forlagene som presenterte bøker den dagen og få tilgang til barnebokhøsten via øret.

Digitale læremidler – hva er hva?

Bruken av digitale læremidler i undervisningen øker stadig, og med det dukker det også opp nye ord vi må forholde oss til. Noen har stålkontroll, mens andre kan oppleve det som vanskelig å få oversikt over mangfoldet av produkttyper og uttrykk. For hva er egentlig forskjellen på en Smartbok og en Unibok? Og hvordan var dette med Brettbok igjen?