e-lydbøker
© Shutterstock.com/Alexkich

Ny e-lydbokmodell er i gang

Utlånsappen BookBites, som brukes av en rekke bibliotek til å låne ut digitale bøker, har gjort alle nødvendige tilpasninger for å innføre ny modell for e-lydbøker. Bøkene kan bibliotekene bestille av Biblioteksentralen.

På forsommeren lanserte Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen en ny modell for innkjøp og utlån av e-lydbøker. Storforlaget Cappelen Damm åpner opp for at bibliotekene kan låne ut deres bøker etter den nye modellen. Flere andre forlag, som Kagge, Vigmostad & Bjørke og Samlaget, hadde allerede startet salget av sine e-lydbøker.

Den nye modellen kan oppsummeres slik:

• Bibliotekene kjøper pakkelisenser à 6 utlån (mot 10 på e-bøker) tilsvarende utsalgsprisen av én lisens. 10-prosentregelen som gjelder for e-bøker, er ikke dekket inn av modellen for e-lydbøker. Det betyr at det regnes som lån fra første leste side.

• Nasjonalbiblioteket anbefaler at prisen på digitale lydbøker til bibliotekene er den samme som utsalgsprisen på digitale lydbøker i markedet.

• Lånetid er satt til 14 dager, det betyr slik Nasjonalbiblioteket ser det at boka skal være blokkert i 14 dager etter at den er utlånt.

• E-lydbøkene går ikke over til klikk etter to år, i motsetning til e-bøkene.

Det er fortsatt slik at forlagene selv bestemmer hvilken lisens de ønsker å tilby. Allerede kjøpte e-lydlisenser blir ikke endret. Flere, særlig de mindre forlagene, tilbyr fortsatt e-lydbøkene som klikk.

Se også Nasjonalbibliotekets sider: Løsning for e-lydbøker i bibliotek

BookBites er klar for lydbøkene ‒ og har vært det lenge!

For alle bibliotek som bruker BookBites til å formidle og låne ut e-medier: appen har gjort de nødvendige tilpasninger for å innføre ny modell for e-lydbøker. Lydbokleseren har vært i bruk siden BookBites Bibliotek ble lansert i 2018 og utvikles kontinuerlig. Du finner god funksjonalitet og kan for eksempel stille inn på soveknapp (sleep timer) og hastighetsknapp. BookBites husker også hvor langt du har kommet i lydboka mellom hver lesing (lytting).

Rabatter på digitale bøker

Bibliotek eller fylkesbibliotek som ønsker å bestille e-bøker og e-lydbøker, kan gjøre det via Biblioteksentralen og administrasjonsløsningen BS e-bok. Ta kontakt med kundesenteret for brukerkonto og mulighet for rabatter.

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Les også

Libry Assist: Et unikt verktøy utviklet til Deichman

Alle bøkene i Oslos nye hovedbibliotek er satt opp på hyllene med hjelp fra det nyutviklede mobile og digitale verktøyet Libry Assist. Prosjektet og utviklingssamarbeidet med Deichman representerer en ny måte å jobbe med produktutvikling for Biblioteksentralen.

martin-kristoffer-bråthen-og-elise-conradi

Ut av filterboblene

Bibliotekenes digitale tjenester for opplevelser og kunnskapsformidling bør bygge på andre verdier enn de som styrer Amazon eller Netflix. Koronakrisen har gjort det tydeligere at bibliotekene må finne sin rolle i det digitale landskapet, mener Martin Kristoffer Bråthen og Elise Conradi.