Søk Asset 1 Meny Asset 1

Sikker posthåndtering

Tiden da alle posttjenester, uansett størrelse, kun ble håndtert av Posten Norge, er forbi. Mange aktører står klare for å konkurrere på markedet, og Norsk Bibliotektransport er blant de første som har meldt seg på i kampen. Tanken er logisk. For om man skal frakte bøker og læremidler, kan man vel også ta med post som skal samme vei?

For enkelte bedrifter er det NBT som tar seg av alt det postale. Ikke alle vet at Norsk Bibliotektransport driver innen posttjenester, men dette er et felt de har vokst på de siste årene. Spesielt mot departementene i hovedstaden og for Politiet har NBT kontrakter. Det gjelder for det meste kjøring internt og mot terminaler, men tjenester som frankering, pakkesendinger, sortering og komplett posthåndtering er kompetanse selskapet over tid har spesialisert seg på.

Top secret

Det er fint å bli betrodd. Og det blir Norsk Bibliotektransport i høyeste grad. Helt opp til sikkerhetsgradering STRENGT HEMMELIG. For enkelte oppdragsgivere, som Forsvaret og Politiet, er dette essensielt. Da klareres de som skal utføre selve transporten.

Eksempel på slik transport er post og forsendelser hvor alt skal holdes hemmelig og sensitiv informasjon mellom utøvende myndigheter. Det er ikke alle forunt å håndtere dette, og nok en honnør til profesjonaliteten til NBT.

Og kundene, hva tenker de?

Vi spurte en av de som har mye daglig kontakt med NBT rundt posttjenester, Farhad Aali. Han er administration manager i Sivantos AS:

– NBT henter og bringer all vår post. Vi er veldig godt fornøyd med den servicen vi mottar. Den tydeligste erfaringen vi har gjort oss, er at NBT hele tiden viser at de er kvalifisert, tjenestevillig og kostnadseffektive.

Farhad Aali, administration manager i Sivantos AS

– Viktigst av alt, er at NBT har en vilje og en evne til å finne gode løsninger sammen med oss og våre ansatte. Slik får vi løst utfordringene våre.

Og akkurat slik bør det vel være? Posten skal fram, til riktig tid og riktig adressat!

Les om posttjenester på Norsk Bibliotektransports hjemmesider.