Skjeggkreet er sølvkreets lumske slektning, og et insekt du absolutt ikke ønsker på biblioteket ditt.
Skjeggkreet er sølvkreets lumske slektning, og et insekt du absolutt ikke ønsker på biblioteket ditt. Foto: Melinda Fawver/shutterstock.com

Til kamp mot skjeggkre!

Insektet er papirbøkenes skadedyrfiende nummer én. Det tar Norsk bibliotektransport på alvor.

Skjeggkre ble først oppdaget i Norge i 2013, og er derfor som nytt skadedyr å regne her til lands. Man mistenker at insektet kom til Norge via import av bygningsmateriell. Andre steder i Europa og verden ellers har skjeggkreet hatt utbredelse i mange år. Og selv om insektet trolig mest av alt er til sjenanse i private hjem, kan belastningen for bibliotek være betydelig. Insektet spiser nemlig papir.

Les også: Folkehelseinsituttet om skjeggkre

Vanskelige å bli kvitt

Insektet lever innendørs i tørre, varme omgivelser, og har en relativt lang livssyklus (fem stadier i løpet av opptil syv år). Det finnes for tiden ingen enkel og effektiv metode for å bli kvitt problemet for godt. Dette skyldes hovedsakelig at syklusen til kreet er lang – det tar ofte to til tre år fra egg til voksent kjønnsmodent individ. Selv om man utrydder alle voksne insekter, kan det ligge nyklekkede kre i vegger og gulv som ikke er klare til dyst før år frem i tid. Skjeggkreene er heller ikke like avhengige av høy luftfuktighet som sin mer uskyldige slektning sølvkreet, og kan derfor ikke tørkes ut.

Hva gjør Norsk bibliotektransport?

Fordi papir er noe av det beste skjeggkreet vet, samarbeider NBT med NOKAS Skadedyrkontroll for å kontrollere selskapets lager og terminaler. NOKAS Skadedyrkontroll bruker flere bekjempelsesmetoder – hvor den mest effektive har vist seg å være bruk av limfeller. Fellene settes ut spredt langs vegger og merkes godt for oppfølging og registrering. Fellene inspiseres av godkjente kontrollører hver 3. uke.

Ved eventuelle funn er det opp til kontrolløren å velge bekjempelsesmetode utover videre bruk av limfeller. Aktuelle alternativer er lokal varme/kuldebehandling av lister og andre skjulesteder, åte (her har vår samarbeidspartner forsket seg fram til at en blanding av sirissmel og kakkerlakk-åte er meget effektivt), punktvis bruk av gift/kiselgur og nedfrysing av materiale. Tiltak iverksettes, og følges opp etter strenge rutiner.

Når bekjempelsestiltak er gjennomført vil man igjen iverksette regelessige kontroller med limfeller og inspeksjoner. Skjeggkreene skal med andre ord ikke føle seg trygge innenfor våre vegger!

Hva gjør andre? Les Nasjonalbibliotekets brosjyre om hvordan du kan unngå skjeggkre i biblioteket (pdf)

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Les også

DDB digitaliserer danske bibliotek

– De største kommunene kunne helt sikkert gjennomført digitaliseringen selv, men de mindre ville fått problemer med å holde følge, sier Glenn Leervad Bjørnhart, sekretariatsleder for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB).

Har du husket å fornye de digitale lisensene?

Mange av de digitale lisensene som skolene bruker, må fornyes før hvert skoleår. Dette betyr at dersom skolen din benytter lisenser i dag som dere ønsker å beholde også neste skoleår, er det på tide at disse fornyes.

Full kontroll over digitale læremidler

Bruken av digitale læremidler i skolen øker, og med det øker også behovet for oversikt og system. Med den nye tjenesten Pendel vil BS Undervisning forenkle kjøp, bruk og administrasjon av læremidlene.