Søk Asset 1 Meny Asset 1
Foto: Shutterstock
Vis bildetekst

Vekst i Norge – växt i Sverige

En stor del av æren for veksten i salget av Mikromarc kan tilskrives Bibliotekscentrum Sverige AB, et heleid datterselskap av Bibliotekenes IT-senter. Ekspansjonen fortsetter, og stadig flere svenske bibliotek tar biblioteksystemet i bruk.

– Innovasjon er ekstremt viktig for oss og jobbes med kontinuerlig. Finnes det funksjoner vi kan implementere for å gjøre arbeidshverdagen enklere for bibliotekarene, ja, så gjør vi det. Systemet er åpent, og gjør det lett for oss å implementere protokoller og API-er. Målet er å redusere tidsbruk i systemer, forteller Henrik Hagelberg, VD hos Bibliotekscentrum.

Henrik Hagelberg

Enkelhet satt i system

– Tilbakemeldingen fra kundene som tar systemet i bruk, er nettopp det at det er enkelt å bruke og, ikke minst, intuitivt. Mye av det skyldes en aktiv tilnærming til et enkelt brukergrensesnitt. Vi har for eksempel en egen ansatt interaksjonsdesigner, slik at vi designer for enkel bruk allerede fra bunnen av. Fordelen er at ansatte i bibliotekene opplever flyt i arbeidshverdagen og at de sparer mye tid, fortsetter Hagelberg.

– Men å bytte datasystem skal også forløpe enkelt. Vårt personale konverterer lett gamle data, slik at bibliotekene som tar det i bruk opplever en smidig migrasjon.

Opplever vekst

Henrik Hagelberg ser for seg en lys fremtid for Mikromarc, og Bibliotekscentrum ekspanderer i det svenske markedet.

– Vi ser helt klart en vekst. Vi har hatt en utvikling fra å ha levert systemer for spesialbibliotek og skolebibliotek, til stadig å vinne konkurranser om større bibliotek. Vekstpotensialet ligger i kommunebibliotek-markedet.

– Fra å ha en 7–8 kommuner for rundt 8 år tilbake, nærmer det seg nå 50 kommuner og langt flere enkeltbibliotek, en utvikling som har kommet fordi man har bygget stein på stein. Bibliotekene som har gitt oss tillit har sett fordelene, og anbefaler systemet videre til andre bibliotek. Det bedrer naturligvis konkurransesituasjonen vår.

Nylig vant Bibliotekscentrum konkurransen om Jönköpings kommunes bibliotek, bestående av 12 folkebibliotek, 5 gymnasbibliotek og 51 skolebibliotek. De implementerer Mikromarc og CS Library Saga brukergrensesnitt, og scoret høyt på testresultater vedrørende brukervennlighet.

– Om man vil peke på en enkelt suksessfaktor, kan det være nettopp det, at systemet er såre enkelt i bruk, avslutter Henrik Hagelberg.

Les mer: Om Mikromarc på hjemmesidene til Bibliotekenes IT-senter (Bibits)